Android Fundamentals

Het Android-platform is een platform voor mobiele apparaten, die een aangepaste Linux-kernel gebruiken. Het Android-platform werd in november 2007 geïntroduceerd door de Open Handset Alliance. De meeste applicaties die op het Android-platform worden uitgevoerd, zijn geschreven in de programmeertaal Java.

In de cursus Android Fundamentals leert u de fundamenten van het Android-platform en hoe daarvoor apps kunnen worden ontwikkeld. Aan de orde komt hoe een ontwikkelomgeving voor Android onder Eclipse kan worden geïnstalleerd en ingericht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de Android SDK, het Eclipse IDE plugin en device-emulatoren. De functie en het gebruik van XML resource files worden besproken, evenals de implementatie van het user interface.

Een belangrijk element in de cursus is de life cycle van processes of activities. Verder komen debuggen van Android apps, het benaderen van databases, het gebruik van threads en content providers aan de orde. Ten slotte leert u om uw app te publiceren in Google Play. Met de opgedane kennis bent u in staat om zelf simpele apps te schrijven en begrijpt u de architectuur en werking van het Android-platform.

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatieslides. Demo's zorgen voor een verheldering van de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor developers, managers en anderen die een overzicht willen krijgen van de mogelijkheden en werking van het Android-platform.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van de basisprincipes van het programmeren in Java vereist.

Duur
De duur van deze cursus is een dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Android Fundamentals.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch.