Agile Scrum Foundation (inclusief examen)


Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibilisering van hun projecten. Agile geeft hier invulling aan. Een voorbeeld hiervan is Scrum. Door in korte slagen steeds datgene te realiseren wat het belangrijkste is voor de klant, wordt de kans kleiner dat een project mislukt.

EXIN Agile Scrum Foundation is een certificering voor de combinatie van kennis van Agile-methodes en de Scrum-praktijk. Agile Scrum richt zich op het behalen van het doel door succesvol samen te werken.  Binnen het werken volgens de Scrum-praktijk worden multidisciplinaire teams samengesteld, die zichzelf organiseren en die aan het eind van een sprint een werkend product opleveren.

De training Agile Scrum Foundation geeft u in twee dagen inzicht in Agile Scrum op Foundation-niveau, gecombineerd met de kennis over de Scrum-praktijk. Aansluitend op de cursus kunt u het examen Agile Scrum Foundation afleggen. De kosten voor het Agile Scrum Foundation examen zijn in de prijs opgenomen. Deze kosten zijn inclusief het e-book, digitaal materiaal en voorbeeldexamens.

Na het doorlopen van de Agile Scrum Foundation training kunt u zich verder ontwikkelen op het gebied van Agile Servicemanagement, Agile Projectmanagement en Agile Testmanagement.

CLS Trainingen werkt alleen met de beste docenten. Indien gewenst kunnen wij de training ook in company op iedere gewenste locatie verzorgen.

De cursus is inclusief lunch, cursusmateriaal en de examenkosten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor iedereen die zich Agile Scrum op Foundation niveau wil eigen maken.

Voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur

De cursusduur bedraagt twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt twaalf personen.

Certificaat

De training wordt afgesloten met een EXIN gecertificeerd examen. Dit wordt direct aansluitend aan de tweede trainingsdag op locatie afgenomen. Het examen is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Tijdens deze professionele en praktijkgerichte training wordt ingegaan op de theorie van Agile Scrum, ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • inleiding Agile en Scrum;
 • Scrum-methoden;
 • Scrum-planning;
 • Scrum-projecten monitoren;
 • geavanceerde Scrum-begrippen;
 • examentraining.

De road to value van Scrum bestaat uit de volgende fasen:

 • Vision: een product wordt pas ontwikkeld als duidelijk is hoe het invulling geeft aan de strategie van de organisatie.
 • Product roadmap: op basis van de vastgestelde visie wordt de functionaliteit (features) in kaart gebracht en voorzien van een prioriteit. Dit geeft een basis voor het opstellen van een roadmap waar in groepen van features (releases) op een tijdlijn worden geplot. Dit plan beschrijft alleen in grote brokken (themes en features) de functionaliteit, kwaliteit en tijdaspecten.
 • Release plan: de eerstkomende release wordt gepland op basis van het opdelen van deze release in sprints van gelijke lengte. Hierbij worden de features van de release vertaald naar(epic) user stories die concreet definiëren wat gerealiseerd moet worden.
 • Sprint plan: dit plan omvat de werkvoorraad voor het development team. Hiertoe worden de user stories met de hoogste prioriteit vertaald naar taken.
 • Daily scrum: dagelijks komen de developers bijeen om te vertellen wat ze gisteren hebben gedaan, wat ze vandaag gaan doen en waar mogelijk belemmeringen (impediments) zijn.
 • Sprint review: per sprint wordt een werkend product gedemonstreerd aan de product owner en de stakeholders.
 • Sprint retrospective: een sprint sluit af met het evalueren van het development proces om lessen te leren voor de volgende sprint.
Plaats Duur Data
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 1 & 2 mei 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Kennedyplein 1-5 2 dagen 20 & 27 mei 2019 Inschrijven >
Eindhoven - Kennedyplein 1-5 2 dagen 12 & 13 juni 2019 Inschrijven >
Utrecht - Graadt van Roggenweg 328 2 dagen 24 & 25 juni 2019 Inschrijven >
Den Haag - Lange Vijverberg 4-5 2 2 dagen 5 & 12 juli 2019 Inschrijven >