Agile Projectmanagement Fasttrack (Foundation & Practitioner)


WIlt u op een flexibele, snelle manier producten en diensten ontwikkelen, die door klanten als waardevol worden ervaren? Dan is Agile de ideale werkwijze voor u. Het uitgangspunt van de Agile-methoden is: ‘de brug bouwen terwijl je erover loopt’. Met Agile kunt u al gaande nieuwe inzichten en klantwensen in uw project verwerken. Flexibel en daardoor bijzonder effectief!

Tijdens de driedaagse Agile Projectmanagement Fasttrack staat de toepassing van Agile in de praktijk centraal. Vele opdrachten en cases worden uitgewerkt. Hierdoor verdiept u uw kennis en er ontstaat inzicht in de materie. Gecertificeerde trainers met veel kennis van projectmanagement, alsmede de theorie en toepassing van Agile PM, verzorgen de opleiding. De training is een door APMG geaccrediteerde Agile PM training, die aan alle internationale kwaliteitsnormen voldoet.

De kwalificatie Agile Project Management (AgilePM) heeft als doel te voorzien in de behoefte van diegenen die in een projectgerichte omgeving werken en Agile willen werken. De certificering is gebaseerd op de bewezen principes binnen DSDM Atern.

De certificering biedt de mogelijkheid om Agile-projecten te leveren in organisaties die standaarden, striktheid en zichtbaarheid nodig hebben rondom projectmanagement. Daarbij maakt Agile Project Management tegelijkertijd een hoog tempo, verandering en empowerment mogelijk.

In het Agile PM Foundation worden de basisprincipes van Agile Project Management behandeld. Agile PM Practitioner is het vervolg op de Agile PM Foundation training. Hier wordt dieper ingegaan op de basis van Agile PM door middel van praktijkoefeningen. U verdiept hierdoor uw kennis en de toepassing ervan. U bent hierna in staat om Agile PM toe te passen op een manier die bij de organisatie past. Hiermee is de training vooral praktijkgericht, met veel ruimte voor praktijkdiscussies.

Bij de training ontvangt u toegang tot onze elektronische leeromgeving. Hier vindt u al het benodigde cursusmateriaal.

De cursus is inclusief lesmateriaal en lunch. De examenkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Examen
Het optionele Foundation-examen wordt afgenomen in het Engels. Het examen bestaat uit 50 multiple-choicevragen. De deelnemer moet in 40 minuten 25 of meer correcte antwoorden geven om te slagen. Wanneer Engels niet uw moeder- of bedrijfstaal is, krijgt u 10 minuten extra. De kosten voor het examen bedragen € 200,-.

Het optionele Practitioner-examen is een open-boekexamen en heeft de vorm van ‘Objective Testing’. Tijdens het examen krijgt u een scenario en een boekje voor de vragen en antwoorden. In totaal krijgt u vier vragen van 15 punten. In twee uur tijd moet u minimaal 30 punten behalen om te slagen. De kosten voor het examen bedragen € 280,-.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die bij Agile-projecten betrokken is, zoals projectmanagers, projectleiders en teammanagers en die de Agile manier van managen praktisch willen toepassen.

Voorkennis

Enige ervaring met deelname in projecten wordt aanbevolen. De cursus wordt gegeven op HBO-niveau.

Duur

De cursusduur is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt tien personen.

Certificaat

Bij het slagen voor het examen ontvangt u een certificaat.

Tijdens de cursus Agile Projectmanagement Fasttrack worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • hoe leg je de basis voor succesvolle agile-projecten;
 • hoe voer je een agile-project uit;
 • de verschillende managementstijlen die nodig zijn om succesvolle Agile-projecten tot stand te brengen. Deze worden inzichtelijk gemaakt en vergeleken met ‘traditionele’ projecten;
 • hoe breng je integratie met PRINCE2® tot stand;
 • voordelen voor individuele deelnemers:
  • een meer vooruitstrevend, toegepast kennisniveau ontwikkelen om te begrijpen wat agile (beweeglijk, levendig, vlot) precies wil zeggen, en het vermogen ontwikkelen om relevante projectmanagementmethoden met succes toe te passen bij agile projecten;
  • de verschillende managementstijlen verhelderen die voor succesvolle agile projecten nodig zijn in vergelijking tot traditionele projecten en deze stijlen op de situatie kunnen toesnijden;
  • op een actieve manier het vertrouwen en een nauwe samenwerking tussen het bedrijf en de ontwikkelaars bevorderen, en het bedrijf steeds inzicht geven in wat er gebeurt;
  • de kennis van traditionelere managementmethoden combineren met die van agile projectmanagement om beter aan te kunnen passen aan een veranderende bedrijfsomgeving;
  • de snelheid waarmee een product op de markt komt en het succes van een project verbeteren. En tegelijkertijd de resultaten te versnellen door de betrokkenheid van de stakeholders, de terugkoppeling en effectieve controles aan te moedigen;
 • voordelen voor organisaties:
  • verandering sneller afleveren, tegen lagere kosten en met een lager risico door steeds mijlpalen van het project af te zetten tegen de doelstellingen van het bedrijf;
  • is aanvullend en werkt met bestaande bedrijfsprocessen zoals PRINCE2®, met kwaliteitsprocessen en auditprocessen wat de kracht en de zichtbaarheid rond projectmanagement verbetert. Dit leidt tot een aantoonbare lijst van succesvolle leveringen in een bedrijfsomgeving;
  • eenvoudig een goed beproefde benadering toepassen in plaats van een bedrijfsspecifiek managementproces ontwikkelen en invoeren;
  • betere communicatie en controle over projecten tot stand brengen en projectplannen aanpassen zonder daarmee de begroting, de tijdsplanning en de reikwijdte van het project aan te tasten;
  • deskundigheid bij werknemers ontwikkelen en agile certificering opnemen in de professionele ontplooiingsprogramma’s voor werknemers.
Plaats Duur Data
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 8, 9 & 10 april 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 8, 9 & 10 mei 2019 Inschrijven >
Nieuwegein - Iepenhoeve 39 3 dagen 12, 13 & 14 juni 2019 Inschrijven >