Access – Query’s maken


Voor een goede bedrijfsvoering is een goede database onontbeerlijk. Met Microsoft Access maakt u uw eigen database. MS Access is een flexibel programma is en er hoeft niet geprogrammeerd hoeft te worden. Bovendien maakt Access onderdeel uit van het veelgebruikte MS Office-pakket. U kunt eenvoudig samenwerken met bijvoorbeeld Word en Excel.

De cursus Access – Query’s maken is een absolute must voor gebruikers die informatie uit een bestaande Access-database moeten halen en/of deze gegevens moeten bewerken met behulp van query’s. De informatie die u met behulp van een query uit Access haalt, kunt u na afloop van deze training keurig rapporteren in een rapport of exporteren naar Excel voor eventuele verdere bewerkingen.

Deze training wordt klassikaal gegeven. Samen met een docent leert u de mogelijkheden die Access op het gebied van query’s biedt.

Wanneer u samen met een collega deze training wilt volgen, is het goedkoper om een maatwerktraining bij u op locatie te organiseren. U haalt dan een optimaal rendement uit de training.

De lunch en de cursusmaterialen zijn bij deze training inbegrepen. Ons cursusboek is na afloop van de training uitstekend geschikt als naslagwerk.

Doelgroep

De cursus Access - Query's maken is een absolute must voor gebruikers die informatie uit een bestaande Access-database moeten halen en/of deze gegevens moeten bewerken met behulp van query's.

Voorkennis

Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij enige ervaring heeft met Windows, Word en Excel.

Duur

De cursusduur voor deze cursus Access - Query's maken is een dag (twee dagdelen van drie uur).

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van deze cursus een certificaat.

Tijdens de training Access – Query’s maken worden de volgende onderwerpen uitgebreid behandeld:

  • Tabellen: basiskennis van tabellen in Access, met onder andere het aanpassen van het gegevenstype, het leggen van relaties, het indexeren en het importeren van gegevens.
  • Basis-query’s: het maken van de standaard Selectie-query, leggen en aanpassen van relaties tussen query’s, het opgeven van diverse criteria en het maken van Parameter-query’s.
  • Actie-query’s: in combinatie met het exporteren en importeren van een Excel-bestand wordt een aantal actie-query’s behandeld. Denk hierbij aan de Tabelmaak-query, de Toevoeg-query en de Verwijder-query.
  • Rekenen: de basistechnieken van het rekenen in query’s en het maken van een Bijwerk-query komen in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde.
  • Rapporten: het resultaat van een query moet ook worden gerapporteerd. In deze les leert u hoe u een rapport moet maken in Access.
  • Koppelen: Access koppelen aan andere bestanden. In deze les leert u hoe u uw database aan een andere Access-database en aan een Excel-bestand kunt koppelen. Dit kan natuurlijk ook een andere database zijn. Ook leert u hoe u uw gegevens moet exporteren naar bijvoorbeeld een Excel-bestand.
  • Dubbele records: hoe om te gaan met dubbele records? Hoe krijgt u deze zichtbaar of wilt u juist de unieke records zien? Daarnaast leert u hoe u dubbele records kunt verwijderen uit uw tabel.
  • Kruistabellen: kruistabellen hebben een andere indeling dan de standaardtabellen van Access. U gebruikt kruistabellen om vergelijkingen te maken of trends te bepalen. In deze les leert u hoe u een kruistabel in Access moet maken.
Voor deze cursus zijn momenteel geen data gepland. Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.